Trang chủ Tổ Toán - Tin học Phân công dạy thay đ/c: Lê Huy Hùng, tuần 27, năm học...

Phân công dạy thay đ/c: Lê Huy Hùng, tuần 27, năm học 2012 – 2013

47
Thứ, ngày Buổi Tiết Lớp Môn Người dạy thay Bài dạy thay Ghi chú
Thứ 7, ngày 16 tháng 03 năm 2013 CHIỀU 1 10T13 Toán Đ/c: Võ Thị Phương Lan Xem lịch báo giảng
2 10T9 Đ/c: Lê Thị Kim Uyên
4 10T11 Tin Đ/c: Nguyễn Thanh Tuấn Xem lịch báo giảng
5 10T5 Tin

TM TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng
Nguyễn Thanh Dũng

Tải file tại đây