Trang chủ Tổ Toán - Tin học Phân công dạy thay đ/c: Văn Thị Dạ Châu, tuần 25, năm...

Phân công dạy thay đ/c: Văn Thị Dạ Châu, tuần 25, năm học 2012 – 2013

37

Thứ, ngày Buổi Tiết Lớp Môn Người dạy thay Bài dạy thay Ghi chú
Thứ 6, ngày 01 tháng 03 năm 2013 CHIỀU 1 10T3 Tin Đ/c: Võ Thị Phương Lan Xem lịch báo giảng
2 10T13 Tin Đ/c: Lê Huy Hùng Xem lịch báo giảng
3 10T1 Tin Xem lịch báo giảng
Thứ 7, ngày 02 tháng 03 năm 2013 CHIỀU 1 10T8 Tin Đ/c: Nguyễn Đình Kiều Xem lịch báo giảng
3 10T13 Tin Xem lịch báo giảng
4 10T1 Tin Đ/c: Nguyễn Đình Kinh Xem lịch báo giảng
5 10T2 Tin Xem lịch báo giảng

TM. TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng
Nguyễn Thanh Dũng