Trang chủ Tổ Toán - Tin học Phân công dạy thay đ/c: Vi Văn Tải tuần 27, năm học...

Phân công dạy thay đ/c: Vi Văn Tải tuần 27, năm học 2012 – 2013

18
Thứ, ngày Buổi Tiết Lớp Môn Người dạy thay Bài dạy thay Ghi chú
Thứ 4, ngày 13 tháng 03 năm 2013 SÁNG 1 12T13 Toán Đ/c: Phan Thị Thu Hiền Xem lịch báo giảng
2
CHIỀU 1 10T10 Tin Đ/c: Văn Thị Dạ Châu Xem lịch báo giảng
2 10T9 Tin

TM. TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng
Nguyễn Thanh Dũng
Tải file tại đây