Trang chủ Phần mềm - Tiện ích Phần mềm ra đề và chấm điểm trắc nghiệm Smart Test v20.02.17.2

Phần mềm ra đề và chấm điểm trắc nghiệm Smart Test v20.02.17.2

9196

 

 

Phần mềm ra đề và chấm điểm trắc nghiệm Smart Test v20.02.17.2, thầy cô tải về theo link: 

https://drive.google.com/file/d/1C3mZ7OYLUZfhf0zAw89oJDzL08ieEFIc/view?usp=sharing


Tải về công cụ hỗ trợ chuyển đổi câu hỏi về cấu trúc Smart Test của thầy Trần Ngọc Lam – THPT Trần Đại Nghĩa- Đắk Lắk: 

https://drive.google.com/file/d/1iVgFQynekOvMyRWI52y_eRWuvjk26EyG/view?usp=sharing