Trang chủ Tin nhà trường Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học,...

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK2 2014-2015

578

SỐ ĐIỂM KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TỐI THIỂU CÁC MÔN HỌC

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015

(Trích Điều 8 thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

 

TTMôn họcĐiểm TX khối 10Điểm TX khối 11Điểm TX khối 12Ghi chú
1Toán444
2Vật lí444
3Hóa học343
4Sinh học333
5Ngữ văn444
6Lịch sử322
7Địa lí223
8Tiếng Anh444
9Tin học322
10GDCD222
11Công nghệ332
12Thể dục333
13Quốc phòng222

Lưu ý:

Đây là số điểm thường xuyên tối thiểu phải có, giáo viên có thể cho nhiều điểm thường xuyên hơn nhưng mỗi học sinh tối thiểu phải có điểm thường xuyên theo môn học như quy định trên. (điểm thường xuyên gồm điểm miệng và điểm 15′).

Ea Kar, ngày 01 tháng 04 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng