Trang chủ Tags Quy chế chuyên môn

Tag: Quy chế chuyên môn

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK2 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK2 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK1 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK1 2014-2015

Quy định điểm kiểm tra thường xuyên năm học 2013-2014

Quy định điểm kiểm tra thường xuyên năm học 2013-2014

Quy chế chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Quy chế chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014