Trang chủ Nổi bật Sơ đồ phòng học và thời gian biểu năm học 2021-2022

[Cập nhật] Sơ đồ phòng học và thời gian biểu năm học 2021-2022

3048

Sơ đồ phòng học

Thời gian biểu

Thời gian biểu từ tuần 1, cập nhật ngày 19/9/2021

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/THOI-GIAN-BIEU-TU-20-9-2021.docx” viewer=”microsoft”]