Trang chủ Tin nhà trường Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản...

Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

71
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO (LẦN 2)

VỀ VIỆC YÊU CẦU HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2011-2012

Cho đến ngày 21 tháng 4 năm 2012:

1) Vẫn còn 81 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 và 90 (có danh sách kèm theo) học sinh chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2011-2012. Tổng hợp theo đơn vị lớp như sau:

2) Vẫn còn 23 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa hoàn thành các khoản thu nộp đầu năm và 146 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa đóng tiền học phí ôn tập học kỳ 2, 2011-2012. Tổng hợp theo đơn vị lớp như sau:

+) Về các khoản thu đầu năm: 

STTLớpSố học sinh chưa nộp
110T11
210 T122
310 T131
410 T91
511 T11
611 T102
711 T122
811 T136
911 T31
1011 T81
1111 T91
1212 T11
1312 T72
1412 T81

+) Về học phí ôn tập học kỳ 2:


STTLớpSố HS chưa nộp tiền ôn tập HK2
110T1121
210T123
310T36
410T42
510T53
610T62
710T78
810T88
910T91
1011T109
1111T1112
1211T21
1311T39
1411T43
1511T54
1611T65
1711T79
1811T87
1911T913
2012 C28
2112T22
2212T35
2312T42
2412T53

– Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012, nhà trường một lần nữa yêu cầu phụ huynh, học sinh hoàn tất các khoản thu trong tuần 35 từ ngày 23/4 đến 28/4/2012.

– Giáo viên chủ nhiệm quán triệt, nhắc nhở học sinh, thông báo tận phụ huynh để hoàn thành dứt điểm các khoản thu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh MinhTải về file này: (truy-thu-2011-201221.4.2012.xls, 119KB)

Danh sách các học sinh chưa hoàn thành các khoản thu: