Trang chủ Tags Học thêm

Học thêm

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định dạy thêm, học thêm

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế dạy thêm, học thêm

Thông báo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học...

Thông báo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2012-2013

Thông báo (lần 3) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp...

Thông báo (lần thứ 3) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp...

Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Thông báo về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học...

Thông báo về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Công văn số 24/2007/QĐ-UBND – Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa...

Công văn số 24/2007/QĐ-UBND - Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh