Trang chủ Tags Nâng lương

Nâng lương

Công văn hướng dẫn nâng lương 6 tháng đầu năm 2016

Công văn hướng dẫn nâng lương 6 tháng đầu năm 2016

Thông báo về nâng lương định kỳ và nâng phụ cấp thâm niên tháng...

Thông báo về nâng lương định kỳ và nâng phụ cấp thâm niên tháng 6 năm 2014 Thời gian nộp quyết định nâng lương, hồ sơ phụ cấp thâm niên từ ngày 10/6/2014 đến ngày 18/6/2014, nộp về phòng tài vụ.