Trang chủ Nổi bật TKB dạy và học trực tiếp lần #1 thực hiện từ ngày...

TKB dạy và học trực tiếp lần #1 thực hiện từ ngày 20/09/2021, 2021-2022

3108

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu dạy và học trực tiếp lần #1, thực hiện từ ngày 20/09/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em học sinh vào trang:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

 Thời gian biểu: 

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/THOI-GIAN-BIEU-TU-20-9-2021.docx” viewer=”microsoft”]


TKB tổng hợp
[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/TKB-2-CA-20.9.2021.xlsx” viewer=”microsoft”]
Sơ đồ phòng học