Trang chủ Tin nhà trường Phân công dạy thay tuần 11, HK1, 2013-2014

[tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 11, HK1, 2013-2014

64
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

PHÂN CÔNG DẠY THAY  TỔ NGOẠI NGỮ

(Tuần 11)

Đ/c Mai Thanh Thắng (lí do: đi thi đấu thể thao)

Đ/c Lê Văn Trung  (lí do: đi thi đấu thể thao)

 

STT

Buổi

Ngày

Tiết

Lớp

G/V dạy thay

Dạy thay cho

1

sáng

Thứ 6 ngày 01/11/2013

2

12T4

Không thể phân công (vì tất cả các thành viên trong tổ đều có tiết dạy)

Đ/c Trung

2

sáng

Thứ 6 ngày 01/11/2013

3

12T12

Đ/c Phượng

Đ/c Trung

3

sáng

Thứ 6 ngày 01/11/2013

1

11T11

Đ/c Thảo

Đ/c Thắng

4

sáng

Thứ 6 ngày 01/11/2013

2

11T6

Đ/c Ái

Đ/c Thắng

5

sáng

Thứ 6 ngày 01/11/2013

3

11T13

Đ/c Hiệp

Đ/c Thắng

6

sáng

Thứ 7 ngày 02/11/2013

1

12T5

Đ/c Ý

Đ/c Trung

7

sáng

Thứ 7 ngày 02/11/2013

2

12T7

Đ/c Ý

Đ/c Trung

8

sáng

Thứ 7 ngày 02/11/2013

3

12T4

Đ/c Thu

Đ/c Trung

9

sáng

Thứ 7 ngày 02/11/2013

1 +2

11T13

Đ/c H’Pri

Đ/c Thắng

10

sáng

Thứ 7 ngày 02/11/2013

4+5

11T11

Đ/c Liên

Đ/c Thắng

 

Lưu ý : Các đồng chí theo dõi lịch báo giảng để dạy.

Ea Kar, ngày 29 tháng 10 năm 2013

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng