Trang chủ Tags Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu trường THPT Ngô Gia Tự Thầy Bùi Văn Chương - Hiệu trưởng nhà trường Cô Phạm Thị Dinh - Phó Hiệu trưởng Thầy Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Thầy Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng