Trang chủ Tin nhà trường Danh sách học sinh thi lại năm học 2017-2018

Danh sách học sinh thi lại năm học 2017-2018

712

Kế hoạch thời gian:

  • Ngày 01 tháng 8 năm 2018: Từ 8h00, học sinh phải thi lại của năm học 2017-2018 làm thủ tục đăng ký thi lại (gặp thầy Tiến Dũng để được hướng dẫn chi tiết);
  • Ngày 06 tháng 8 năm 2018: Tổ chức thi lại cho học sinh phải thi lại của năm học 2017-2018;
  • Ngày 10 tháng 8 năm 2018: Thông báo kết quả thi lại;
  • Ngày 14 tháng 8 năm 2018: Thông báo danh sách biên chế lớp học sau thi lại.

Danh sách học sinh thi lại: