Trang chủ Tags Dạy thêm

Tag: Dạy thêm

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định dạy thêm, học thêm

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế dạy thêm, học thêm

Thông báo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học...

Thông báo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2012-2013

Công văn số 24/2007/QĐ-UBND – Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa...

Công văn số 24/2007/QĐ-UBND - Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh