Trang chủ Tags Đề Sở GD&ĐT

Đề Sở GD&ĐT

Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Toán 12 – Kiểm tra...

Đề Toán 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung trong toàn tỉnh. Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1QXLnANxRZ-rT7sBmT_PiUWmlA2DkDAmR Hướng dẫn điều chỉnh đáp án Bài làm Toán 12...

Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Tiếng Anh 12 – Kiểm...

Đề Tiếng Anh 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung trong toàn tỉnh. Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1FPqiSMx54qRkm84_kzIe-e9DcM3Rimdj Bài làm Anh 12 xem ở...

Đề và đáp án Ngữ văn 12 – Kiểm tra học kỳ 1 năm...

Đề Ngữ văn 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung trong toàn tỉnh.