Trang chủ Tags Hình học

Hình học

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 10 HK1 lần...

Tải về 27 mã đề Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/13EM9k1VYHbix4z1tQE8g2zziA3Dy934R/view?usp=sharingTải về 27 mã đề Hóa học: https://drive.google.com/file/d/1ePEYsICzH4GbGMZfkwjuGRDk5F5I_DAM/view?usp=sharingTải về 27 mã đề Hình học: https://drive.google.com/file/d/1znQaIAPK4mrhS-xWPFqZV-O5U08-EwTu/view?usp=sharingBài làm lần này có một...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1 lần...

Tải về 26 mã đề Vật lí: https://drive.google.com/file/d/1_IaF3jmUg6UtJgviXRc-r5QfGrFiIzh1/view?usp=sharingTải về 26 mã đề Hình học: https://drive.google.com/file/d/1ZbTGAlfv9EQ3yoVMM0xlFD135ej9Kr24/view?usp=sharingNhận xét về bài làm:Còn một số học sinh ghi và tô...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1 lần...

Tải về 27 mã đề Hóa học: https://drive.google.com/file/d/1Nn-id1ws3hBwoFbTIAiEklM53KejoGTQ/view?usp=sharingTải về 27 mã đề Hình học: https://drive.google.com/file/d/1M-zH4H6G7nZ_Oo9F7DXkFYCVVPqJekj9/view?usp=sharingNhận xét về bài làm:Rất nhiều học sinh ghi và...

Đề & Đáp án Toán 11, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Toán 11, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Hình học 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Hình học 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Hình học 10, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Hình học 10, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011