Trang chủ Tài liệu học tập Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1...

Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1 lần 2 (Hóa học, Hình học) – tuần 12, ngày 08/11/2018

1056

Bài làm

Nhận xét về bài làm:

  • Rất nhiều học sinh ghi và tô sai Số báo danh. Các em lưu ý, học sinh khối 11 số báo danh bắt đầu là 11 (vd: 110789) nhưng rất nhiều em ghi và tô là 10 (vd: 100789).
  • Còn vài học sinh ghi và tô nhầm số báo danh của mình, cụ thể:
  1. P9 – 110228 (H Loan) ghi và tô số báo danh là: 100238
  2. P16 – 110413 (Thịnh) ghi và tô số báo danh là: 110433
  3. P16 – 110432 (Thư) tô số báo danh là: 110431
  4. P18 – 110462 (Trang) ghi và tô số báo danh là: 110162

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1ch_7JV513YMAnYwKdL9yXLm7PzNVk02C?usp=sharing