Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1 lần 2 (Hóa học, Hình học) – tuần 12, ngày 08/11/2018

1279

Bài làm

Nhận xét về bài làm:

  • Rất nhiều học sinh ghi và tô sai Số báo danh. Các em lưu ý, học sinh khối 11 số báo danh bắt đầu là 11 (vd: 110789) nhưng rất nhiều em ghi và tô là 10 (vd: 100789).
  • Còn vài học sinh ghi và tô nhầm số báo danh của mình, cụ thể:
  1. P9 – 110228 (H Loan) ghi và tô số báo danh là: 100238
  2. P16 – 110413 (Thịnh) ghi và tô số báo danh là: 110433
  3. P16 – 110432 (Thư) tô số báo danh là: 110431
  4. P18 – 110462 (Trang) ghi và tô số báo danh là: 110162

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1ch_7JV513YMAnYwKdL9yXLm7PzNVk02C?usp=sharing