Trang chủ Tags Tài liệu

Tag: Tài liệu

Bộ đề thi HSG các năm từ 2013-2014 đến 2015-2016

Bộ đề thi HSG các năm từ 2013-2014 đến 2015-2016

Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm...

NCKHSPƯD còn có ý nghĩa quan trọng giúp cho GV, CBQL nhìn lại quá trình để tự điều chỉnh PP dạy & học, PP giáo dục học sinh cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh cụ thể, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

35 đề luyện thi Đại học 2010 – môn Toán

Tuyển tập 35 đề luyện thi Đại học 2010 - môn Toán, từ các trang chia sẻ file và các diễn đàn Toán....