Trang chủ Tags Thi đua khen thưởng

Tag: Thi đua khen thưởng

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức...

Ngày 03/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định về đánh giá, xếp loại...