Trang chủ Tags Tin học

Tin học

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 6 năm học 2014...

[Tổ Toán - Tin học] Phân công dạy thay tuần 6 năm học 2014 - 2015 Phân công dạy thay đồng chí Khanh.

Kế hoạch kiểm tra môn Tin học năm học 2013-2014

Kế hoạch kiểm tra môn Tin học năm học 2013-2014

Các trình biên dịch Pascal

PASCAL là ngôn ngữ lập trình bậc cao do Niklaus Wirth, giáo sư trường đại học kĩ thuật Zurich (Thụy Sĩ) phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình Algol năm 1970 đề xuất với tên Pascal để kỉ niệm nhà toán học và triết học nổi tiếng Blaise Pascal (người Pháp).