Trang chủ Đề thi - Đáp án Tuyển tập đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, 2022-2023

Tuyển tập đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, 2022-2023

5694

DỰ ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 – MÔN TIẾNG ANH

Email: 40engtestproject@gmail.com

NGƯỜI KHỞI XƯỚNG DỰ ÁN: NGUYỄN VIẾT TÝ (THPT Bùi Dục Tài, Quảng Trị)

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN:

  • Thầy Nguyễn Văn Định: (PHT THPT Trần Cao Vân, Khánh Hoà) 
  • Thầy Đặng Trần Hà: (TTCM THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) 
  • Thầy Nguyễn Viết Tý: (THPT Bùi Dục Tài, Quảng Trị)  

Thầy cô soạn đề: Thông tin trong file.