Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK I và kiểm tra...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK I và kiểm tra khảo sát quốc gia năm học 2011-2012

43
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ I VÀ KIỂM TRA KHẢO SÁT QUỐC GIA NĂM 2011-2012

Buổi sáng: 7h00′

Buổi chiều: 13h30′

Coi kiểm tra học kỳ 1

TT Giáo viên Thứ 3
20/12/2011
Thứ 4
21/12/2011
Thứ 5
22/12/2011
Thứ 3
27/12/2011
Thứ 4
28/12/2011
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Trần Thanh Minh X X X X X X X X X X
2 Nguyễn Tiến Dũng

X X X X
3 Phạm Thị Dinh


X X X4 Nguyễn Thị Toán X X X


5 Nguyễn Thanh Du X X X X X X X X X X
6 Nguyễn Thị HátX


X
7 Hoàng Trọng Lập

X
X X

X
8 Nguyễn Văn Dục

X
X
X
X
9 Mai Bá Văn

X

X

X X
10 Nguyễn Thị Yến
X X

X


X
11 Lê Thị Kim Uyên X
X
X


X
12 Vi Văn Tải X X X
X
13 Nguyễn Thanh Dũng
X14 Phan Thị Thu Hiền

X
X X

X
15 Nguyễn Đình KiềuX X
X X
16 Hồ Tất Thành
X
X X


X
17 Lê Huy Hùng
X
X
X X


18 Võ Thị Phương Lan
X X X
X19 Nguyễn Đình Kinh
X
X

X
X
20 Nguyễn Đức KhanhX
21 Trần Quốc Hùng
X
X X X22 Nguyễn Viết Chính
X X X

X


23 Nguyễn Thế Hoàn

X X X X24 Trần Ngọc Dũng


X
X
25 Nguyễn Thanh Phong X X
X
X
26 Hoàng Văn Sâm

X X
X X


27 Nguyễn Khoa Pháp

X X

X

X
28 Trần Thị Thu Phương


X

X X
X
29 Nguyễn Thị Anh Đào

X X


X
X
30 Đoàn Bình Minh X

X X X31 Võ Minh Ngoan
X X X
X
32 Lê Thị Thu Thảo X
X X X
33 Phạm Quang Cảnh
X
34 Tô Văn Vượng X
X X
X
35 Phan Xuân Thắng X XX

X
36 Nguyễn Thị Hạnh X

X

X

X
37 Nguyễn Thanh Hải
X
X

X

X
38 Lê Quyết Thắng
X
39 Nguyễn Thị Lối X

X

X

X
40 Phạm Vĩnh Tạo

X X X X
41 Huỳnh Bảo Luân X X
X

X


42 Vũ Thị Bích Liên X XX

X
43 Bùi Thị Kim Nhung
X XX
X
44 Đào Xuân Dũng

X X

X

X
45 Nguyễn Minh Châu
X
X
X


X
46 H’ Dzoelly Niê


X
X
47 Hoàng Thị Kim Oanh


X X


X X
48 Đỗ Thị Hạnh
X XX
X
49 Nguyễn Hà Hương Ngọc
X X

X
50 Trần Lệ N. L Phương

X X X X51 Nguyễn Thị ánh Ngọc X

X
X

X
52 Nguyễn Thị Lan Anh X


X
X


53 Phạm Thị Hiếu X
X X X
54 Phạm Thị Thương X XX


55 Nguyễn Thị Tăng
X

X
X X

56 Bùi Thị Hồng Hạnh
X

X X X


57 Lê Thị Kim Ánh X X

X


X
58 Nguyễn Thị Phương
X


X X
X
59 Phan Thị Liên X X


X


X
60 Đinh Thị Hằng X XX X

61 Hồ Sỹ Tuệ XX
X
X
62 Nguyễn Hữu Quế X


X

X X
63 Lý Thanh Tình
X

X

X X
64 Tạ Thị Toàn X X


X

X
65 Ngọ Thị Hiền
X

X

X X
66 Nguyễn Thị Thúy XX
X X
67 Niê Cường
X

X

X X
68 Nguyễn Thị Duyên


X


X

69 Huỳnh Võ Thị Anh

X X


X

70 Lê Văn Trung X X

X X71 Đào Công VinhX


X
72 Hoàng Thị Thu
XX X X
73 Nguyễn Ngọc Quý
X X X X
74 Hồ Thị Hiệp
X X X X
75 Nguyễn.T. Xuân Phượng
X76 Mai Thanh Thắng XX
X X
77 H’ Pri Niê

X
X
X X

78 Trình Thị Ngọc ThảoX X
X
X
79 Mai Thị Như ýX X80 Nguyễn Thị ái X
X
X X81 Phạm Văn ThắngX

X X X
82 Đào Thị Thanh Hà X
X

X
X

83 Đàm Bình Trọng X
X
X

X

84 Phan Xuân Thành

X


85 Nguyễn Thị Châu Thành X
X
X

X

86 Lê Văn Sơn X
X X

X


87 Phạm Quốc Mạnh X
X

X
X

88 Mai Ngọc Thảo X
X X

X


TỔNG CỘNG 31 31 31 31 31 31 28 28 28 28

Coi kiểm tra khảo sát

TT Giáo viên Thứ 6
30/12/2011
Thứ 7
31/12/2011
Tổng Ghi
chú
Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Trần Thanh Minh X X X
13 Khảo sát
2 Nguyễn Tiến Dũng X X X
7 Khảo sát
3 Phạm Thị Dinh X X X
6 Khảo sát
4 Nguyễn Thị Toán X X X
6 Khảo sát
5 Nguyễn Thanh Du X X X
13 Khảo sát
6 Nguyễn Thị Hát X X X
5
7 Hoàng Trọng Lập4
8 Nguyễn Văn Dục4
9 Mai Bá Văn4
10 Nguyễn Thị Yến4
11 Lê Thị Kim Uyên4
12 Vi Văn Tải4
13 Nguyễn Thanh Dũng X X X
4
14 Phan Thị Thu Hiền4
15 Nguyễn Đình Kiều4
16 Hồ Tất Thành4
17 Lê Huy Hùng4
18 Võ Thị Phương Lan4
19 Nguyễn Đình Kinh4
20 Nguyễn Đức Khanh X X X
4
21 Trần Quốc Hùng4
22 Nguyễn Viết Chính4
23 Nguyễn Thế Hoàn4
24 Trần Ngọc Dũng X X X
5
25 Nguyễn Thanh Phong4
26 Hoàng Văn Sâm4
27 Nguyễn Khoa Pháp4
28 Trần Thị Thu Phương4
29 Nguyễn Thị Anh Đào4
30 Đoàn Bình Minh4
31 Võ Minh Ngoan4
32 Lê Thị Thu Thảo4
33 Phạm Quang Cảnh X X X
4
34 Tô Văn Vượng4
35 Phan Xuân Thắng4
36 Nguyễn Thị Hạnh4
37 Nguyễn Thanh Hải4
38 Lê Quyết Thắng X X X
4
39 Nguyễn Thị Lối4
40 Phạm Vĩnh Tạo4
41 Huỳnh Bảo Luân4
42 Vũ Thị Bích Liên4
43 Bùi Thị Kim Nhung4
44 Đào Xuân Dũng4
45 Nguyễn Minh Châu4
46 H’ Dzoelly Niê2
47 Hoàng Thị Kim Oanh4
48 Đỗ Thị Hạnh4
49 Nguyễn Hà Hương Ngọc3
50 Trần Lệ N. L Phương4
51 Nguyễn Thị ánh Ngọc4
52 Nguyễn Thị Lan Anh3
53 Phạm Thị Hiếu4
54 Phạm Thị Thương3
55 Nguyễn Thị Tăng4
56 Bùi Thị Hồng Hạnh4
57 Lê Thị Kim Ánh4
58 Nguyễn Thị Phương4
59 Phan Thị Liên4
60 Đinh Thị Hằng4
61 Hồ Sỹ Tuệ4
62 Nguyễn Hữu Quế4
63 Lý Thanh Tình4
64 Tạ Thị Toàn4
65 Ngọ Thị Hiền4
66 Nguyễn Thị Thúy4
67 Niê Cường4
68 Nguyễn Thị Duyên2
69 Huỳnh Võ Thị Anh3
70 Lê Văn Trung4
71 Đào Công Vinh X X X
5
72 Hoàng Thị Thu4
73 Nguyễn Ngọc Quý4
74 Hồ Thị Hiệp4
75 Nguyễn Thị Xuân Phượng X X X
4
76 Mai Thanh Thắng4
77 H’ Pri Niê4
78 Trình Thị Ngọc Thảo4
79 Mai Thị Như ý X X X
5
80 Nguyễn Thị ái4
81 Phạm Văn Thắng4
82 Đào Thị Thanh Hà4
83 Đàm Bình Trọng4
84 Phan Xuân Thành X X X
4
85 Nguyễn Thị Châu Thành4
86 Lê Văn Sơn4
87 Phạm Quốc Mạnh4
88 Mai Ngọc Thảo4
TỔNG CỘNG 10 10 10 0