Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK I và kiểm tra...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK I và kiểm tra khảo sát quốc gia năm học 2011-2012

43
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ I VÀ KIỂM TRA KHẢO SÁT QUỐC GIA NĂM 2011-2012

Buổi sáng: 7h00′

Buổi chiều: 13h30′

Coi kiểm tra học kỳ 1

TTGiáo viênThứ 3
20/12/2011
Thứ 4
21/12/2011
Thứ 5
22/12/2011
Thứ 3
27/12/2011
Thứ 4
28/12/2011
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
1Trần Thanh MinhXXXXXXXXXX
2Nguyễn Tiến Dũng

XXXX
3Phạm Thị Dinh


XXX4Nguyễn Thị ToánXXX


5Nguyễn Thanh DuXXXXXXXXXX
6Nguyễn Thị HátX


X
7Hoàng Trọng Lập

X
XX

X
8Nguyễn Văn Dục

X
X
X
X
9Mai Bá Văn

X

X

XX
10Nguyễn Thị Yến
XX

X


X
11Lê Thị Kim UyênX
X
X


X
12Vi Văn TảiXXX
X
13Nguyễn Thanh Dũng
X14Phan Thị Thu Hiền

X
XX

X
15Nguyễn Đình KiềuXX
XX
16Hồ Tất Thành
X
XX


X
17Lê Huy Hùng
X
X
XX


18Võ Thị Phương Lan
XXX
X19Nguyễn Đình Kinh
X
X

X
X
20Nguyễn Đức KhanhX
21Trần Quốc Hùng
X
XXX22Nguyễn Viết Chính
XXX

X


23Nguyễn Thế Hoàn

XXXX24Trần Ngọc Dũng


X
X
25Nguyễn Thanh PhongXX
X
X
26Hoàng Văn Sâm

XX
XX


27Nguyễn Khoa Pháp

XX

X

X
28Trần Thị Thu Phương


X

XX
X
29Nguyễn Thị Anh Đào

XX


X
X
30Đoàn Bình MinhX

XXX31Võ Minh Ngoan
XXX
X
32Lê Thị Thu ThảoX
XXX
33Phạm Quang Cảnh
X
34Tô Văn VượngX
XX
X
35Phan Xuân ThắngXXX

X
36Nguyễn Thị HạnhX

X

X

X
37Nguyễn Thanh Hải
X
X

X

X
38Lê Quyết Thắng
X
39Nguyễn Thị LốiX

X

X

X
40Phạm Vĩnh Tạo

XXXX
41Huỳnh Bảo LuânXX
X

X


42Vũ Thị Bích LiênXXX

X
43Bùi Thị Kim Nhung
XXX
X
44Đào Xuân Dũng

XX

X

X
45Nguyễn Minh Châu
X
X
X


X
46H’ Dzoelly Niê


X
X
47Hoàng Thị Kim Oanh


XX


XX
48Đỗ Thị Hạnh
XXX
X
49Nguyễn Hà Hương Ngọc
XX

X
50Trần Lệ N. L Phương

XXXX51Nguyễn Thị ánh NgọcX

X
X

X
52Nguyễn Thị Lan AnhX


X
X


53Phạm Thị HiếuX
XXX
54Phạm Thị ThươngXXX


55Nguyễn Thị Tăng
X

X
XX

56Bùi Thị Hồng Hạnh
X

XXX


57Lê Thị Kim ÁnhXX

X


X
58Nguyễn Thị Phương
X


XX
X
59Phan Thị LiênXX


X


X
60Đinh Thị HằngXXXX

61Hồ Sỹ TuệXX
X
X
62Nguyễn Hữu QuếX


X

XX
63Lý Thanh Tình
X

X

XX
64Tạ Thị ToànXX


X

X
65Ngọ Thị Hiền
X

X

XX
66Nguyễn Thị ThúyXX
XX
67Niê Cường
X

X

XX
68Nguyễn Thị Duyên


X


X

69Huỳnh Võ Thị Anh

XX


X

70Lê Văn TrungXX

XX71Đào Công VinhX


X
72Hoàng Thị Thu
XXXX
73Nguyễn Ngọc Quý
XXXX
74Hồ Thị Hiệp
XXXX
75Nguyễn.T. Xuân Phượng
X76Mai Thanh ThắngXX
XX
77H’ Pri Niê

X
X
XX

78Trình Thị Ngọc ThảoXX
X
X
79Mai Thị Như ýXX80Nguyễn Thị áiX
X
XX81Phạm Văn ThắngX

XXX
82Đào Thị Thanh HàX
X

X
X

83Đàm Bình TrọngX
X
X

X

84Phan Xuân Thành

X


85Nguyễn Thị Châu ThànhX
X
X

X

86Lê Văn SơnX
XX

X


87Phạm Quốc MạnhX
X

X
X

88Mai Ngọc ThảoX
XX

X


TỔNG CỘNG31313131313128282828

Coi kiểm tra khảo sát

TTGiáo viênThứ 6
30/12/2011
Thứ 7
31/12/2011
TổngGhi
chú
SángChiềuSángChiều
1Trần Thanh MinhXXX
13Khảo sát
2Nguyễn Tiến DũngXXX
7Khảo sát
3Phạm Thị DinhXXX
6Khảo sát
4Nguyễn Thị ToánXXX
6Khảo sát
5Nguyễn Thanh DuXXX
13Khảo sát
6Nguyễn Thị HátXXX
5
7Hoàng Trọng Lập4
8Nguyễn Văn Dục4
9Mai Bá Văn4
10Nguyễn Thị Yến4
11Lê Thị Kim Uyên4
12Vi Văn Tải4
13Nguyễn Thanh DũngXXX
4
14Phan Thị Thu Hiền4
15Nguyễn Đình Kiều4
16Hồ Tất Thành4
17Lê Huy Hùng4
18Võ Thị Phương Lan4
19Nguyễn Đình Kinh4
20Nguyễn Đức KhanhXXX
4
21Trần Quốc Hùng4
22Nguyễn Viết Chính4
23Nguyễn Thế Hoàn4
24Trần Ngọc DũngXXX
5
25Nguyễn Thanh Phong4
26Hoàng Văn Sâm4
27Nguyễn Khoa Pháp4
28Trần Thị Thu Phương4
29Nguyễn Thị Anh Đào4
30Đoàn Bình Minh4
31Võ Minh Ngoan4
32Lê Thị Thu Thảo4
33Phạm Quang CảnhXXX
4
34Tô Văn Vượng4
35Phan Xuân Thắng4
36Nguyễn Thị Hạnh4
37Nguyễn Thanh Hải4
38Lê Quyết ThắngXXX
4
39Nguyễn Thị Lối4
40Phạm Vĩnh Tạo4
41Huỳnh Bảo Luân4
42Vũ Thị Bích Liên4
43Bùi Thị Kim Nhung4
44Đào Xuân Dũng4
45Nguyễn Minh Châu4
46H’ Dzoelly Niê2
47Hoàng Thị Kim Oanh4
48Đỗ Thị Hạnh4
49Nguyễn Hà Hương Ngọc3
50Trần Lệ N. L Phương4
51Nguyễn Thị ánh Ngọc4
52Nguyễn Thị Lan Anh3
53Phạm Thị Hiếu4
54Phạm Thị Thương3
55Nguyễn Thị Tăng4
56Bùi Thị Hồng Hạnh4
57Lê Thị Kim Ánh4
58Nguyễn Thị Phương4
59Phan Thị Liên4
60Đinh Thị Hằng4
61Hồ Sỹ Tuệ4
62Nguyễn Hữu Quế4
63Lý Thanh Tình4
64Tạ Thị Toàn4
65Ngọ Thị Hiền4
66Nguyễn Thị Thúy4
67Niê Cường4
68Nguyễn Thị Duyên2
69Huỳnh Võ Thị Anh3
70Lê Văn Trung4
71Đào Công VinhXXX
5
72Hoàng Thị Thu4
73Nguyễn Ngọc Quý4
74Hồ Thị Hiệp4
75Nguyễn Thị Xuân PhượngXXX
4
76Mai Thanh Thắng4
77H’ Pri Niê4
78Trình Thị Ngọc Thảo4
79Mai Thị Như ýXXX
5
80Nguyễn Thị ái4
81Phạm Văn Thắng4
82Đào Thị Thanh Hà4
83Đàm Bình Trọng4
84Phan Xuân ThànhXXX
4
85Nguyễn Thị Châu Thành4
86Lê Văn Sơn4
87Phạm Quốc Mạnh4
88Mai Ngọc Thảo4
TỔNG CỘNG1010100