Trang chủ Tài liệu học tập Đề, đáp án giải tích khối 12 (tuần 27, năm học 2012...

Đề, đáp án giải tích khối 12 (tuần 27, năm học 2012 – 2013)

41

Đề và đáp ánTải về file này: (KIEM-TRA-45-PHUT-GT12PPCT68-TUAN27.doc, 40KB)

Tải về đề và đáp án: Đề và đáp án

Tải về đề tham khảo:

Đề tham khảo 1

Đề tham khảo 2

Ma trận đề

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – MÔN GIẢI TÍCH 12

HÌNH THỨC: TỰ LUẬN (PPCT: 68)

 

Nội dung – Chủ đề

Mức độ

Tổng

Nhận biết

(20%)

Thông hiểu

(50%)

Vận dụng; sáng tạo

(30%)

Nguyên hàm

2

2

Phương pháp đổi biến

 1 

2

1

3

Phương pháp tích phân từng phần

2

2

Ứng dụng của tích phân

 

 

3

3

Tổng

4

35

1

10

 

TM TỔ CHUYÊN MÔN

         Tổ trưởng

   Nguyễn Thanh Dũng