Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án và bài làm Tiếng Anh 12 – Thi thử...

Đề, đáp án và bài làm Tiếng Anh 12 – Thi thử tốt nghiệp lần 1 tuần 31 ngày 28/5/2020 năm học 2019-2020

2932Tải về file này: (DAP-AN-ANH-12-THI-THU-TUAN-31-2020-05-28-chinhthuc.xlsx, 21KB)

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1xmiH_AxgfvfDVAFFae1yrTp2ni8AgQIY?usp=sharing

Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_BgGZlkFL6rxkIKJ1jQXCQD7psVmczHq?usp=sharing