Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

889

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/Phieu-soi-dap-an-Môn-GDCD-12.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem các mã đề môn GDCD 12: https://drive.google.com/drive/folders/13VZ5kZcMqqXJ7WS_46M5Gz1bcP_Y-pUQ?usp=sharing