Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án Kiểm tra lại năm học 2021-2022

Đề và đáp án Kiểm tra lại năm học 2021-2022

622

Toán 10Tải về file này: (TOAN-10-KTRA-LAI-2021-2022.pdf, 507KB)

Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên hệ với thầy Nguyễn Thanh Dũng trước ngày 06/8/2022.

 

Hóa học 10

Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên hệ với thầy Nguyễn Thanh Dũng trước ngày 06/8/2022.Tải về file này: (HOA-10-KTRA-LAI-2021-2022.pdf, 225KB)

Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên hệ với thầy Nguyễn Thanh Dũng trước ngày 06/8/2022.

Văn 10Tải về file này: (VAN-10-KTRA-LAI-2021-2022.pdf, 240KB)

Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên hệ với thầy Nguyễn Thanh Dũng trước ngày 06/8/2022.

Toán 11Tải về file này: (TOAN-11-KTRA-LAI-2021-2022.pdf, 481KB)

Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên hệ với thầy Nguyễn Thanh Dũng trước ngày 06/8/2022.