Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa...

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

1245

Khối 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/dap-an-sinh-10-giua-ky-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1B464dTqGiEQmmpP3PVpz3EBsTkgZHOWz?usp=sharing

Khối 11

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-DE-THI-GIUA-KY-I-SINH-11.pdf”]

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/10fCX2tykZg310hex0u4JtrpMzas4Ng7S?usp=sharing

Khối 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-SINH-HỌC-12-KTRA-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1HERSJu2MJ4KM3B-HMwXUb8Dhku9fPGBz?usp=sharing