Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1...

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

3418

Toán 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-TOAN-10-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/16Ksq4z9fHGlOTCgLxX8NsDsSsdTWexsw?usp=sharing

Toán 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-TOAN-11-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1XoUZCI2-SWRYfajs1IG4hWh5rr04Ccc0?usp=sharing

Toán 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/Phieu-soi-dap-an-Môn-TOÁN-K12.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem lại các mã đề môn Toán 12: https://drive.google.com/drive/folders/1izRF3jAVHqPTgU0R8PkqKaQf1G7nV7SY?usp=sharing