Trang chủ Kiểm tra tập trung DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 1, 2022-2023 – Môn...

DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 1, 2022-2023 – Môn Tiếng Anh (Kỹ năng nói)

3674

Khối 10

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 24 tháng 12 năm 2022

Khối 11

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Sơ đồ phòng