Trang chủ Tags Danh sách kiểm tra

Danh sách kiểm tra

DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023 – Môn Tiếng Anh...

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 22 tháng 4 năm 2023Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 21 tháng 4 năm 2023 

DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 1, 2022-2023 – Môn Tiếng Anh...

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 24 tháng 12 năm 2022Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 22 tháng 12 năm 2022 

[Điều chỉnh] DSHS K10, K11 Kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh cuối học...

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 05/05/2021 (Tuần 33)Có sự điều chỉnh về số phòng kiểm traThời gian kiểm tra: 13h30, ngày 28/04/2021 (Tuần...

DSHS kiểm tra bù bài kiểm tra giữa HK1 và cuối HK1 năm học...

Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ 13h15' ngày 04/01/2021 Phòng kiểm tra:Khối 10, 11: kiểm tra phòng 11 (phòng lớp 12B11); Khối 12:...