Trang chủ Tags Danh sách kiểm tra

Danh sách kiểm tra

DSHS kiểm tra bù bài kiểm tra giữa HK1 và cuối HK1 năm học...

Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ 13h15' ngày 04/01/2021 Phòng kiểm tra: Khối 10, 11: kiểm tra phòng 11 (phòng lớp 12B11); Khối 12:...