Trang chủ Tags Kỹ năng nói

Tag: Kỹ năng nói

DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023 – Môn Tiếng Anh...

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 22 tháng 4 năm 2023Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 21 tháng 4 năm 2023 

DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 1, 2022-2023 – Môn Tiếng Anh...

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 24 tháng 12 năm 2022Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 22 tháng 12 năm 2022