Trang chủ Kiểm tra tập trung DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023 – Môn...

DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023 – Môn Tiếng Anh (Kỹ năng nói)

2490

Khối 10

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 22 tháng 4 năm 2023Tải về file này: (K10-KY-NANG-NOI-pdf.io_.pdf, 113KB)

Khối 11

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 21 tháng 4 năm 2023Tải về file này: (K11-KY-NANG-NOI.pdf, 103KB)

Sơ đồ phòng