Trang chủ Cuộc thi của giáo viên Kế hoạch tham gia Hội thao – Hội thi truyền thống ngành...

Kế hoạch tham gia Hội thao – Hội thi truyền thống ngành Giáo dục năm học 2019 – 2020

508

Kế hoạchTải về file này: (KH-HOI-THAO-VAN-NGHE.docx, 41KB)

Điều lệ Hội thao: Tải tại đây

Thể lệ Hội thi văn nghệ: Tải tại đây

Danh sách Hội thaoTải về file này: (DS-HOI-THAO.docx, 43KB)

Điều lệ Hội thao: Tải tại đây

Thể lệ Hội thi văn nghệ: Tải tại đây

Danh sách Văn nghệTải về file này: (DS-VAN-NGHE.docx, 40KB)

Điều lệ Hội thao: Tải tại đây

Thể lệ Hội thi văn nghệ: Tải tại đây