Trang chủ Kiểm tra tập trung Lịch, DSHS kiểm tra bù cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch, DSHS kiểm tra bù cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022

1338

Lịch kiểm tra bù

Lưu ý:

DSHS kiểm tra bù

Lưu ý: Những học sinh kiểm tra online tại nhà, cần đăng nhập vào MS Teams , chọn nhóm Kiểm tra bù, tham gia cuộc họp “Giám sát kiểm tra bù cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022” đồng thời mở olm.vn theo đúng thời gian tập trung để nghe thầy cô hướng dẫn và giám sát kiểm tra.

Mẫu giấy làm bài Ngữ văn

Các em học sinh không thể đến trường kiểm tra bù môn Ngữ văn thì tải mẫu giấy làm bài Ngữ văn, in và làm bài trên mẫu giấy này.Tải về file này: (MAU-GIAY-KIEM-TRA-MON-NGU-VAN.pdf, 159KB)