Trang chủ Tags Kiểm tra bù

Kiểm tra bù

Lịch, DSHS kiểm tra bù cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lưu ý:Học sinh kiểm tra bù online trên trang https://olm.vn/ với tài khoản đã được giáo viên chủ nhiệm cung cấp. Danh sách học sinh...

Danh sách học sinh khối 10, 11, 12 dự kiểm tra bù các bài...

Thời gian kiểm tra: 7h00', thứ 6 ngày 14 - 12 - 2018Kiểm tra bổ sung tại: Phòng Hội đồng nhà trường