Trang chủ Đề thi - Đáp án Ma trận đề Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1...

Ma trận đề Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

3709

 Sử 10

 

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MATRAN-GIỮA-KỲ-I-SỬ-10-NĂM-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 Sử 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MATRAN-SU-11-KTRA-GIUA-KY-1-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 Sử 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/Ma-trận-đề-KTGKI-2021-2022-Lịch-sử-12.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]