Trang chủ Đề thi - Đáp án Ma trận đề Toán 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Ma trận đề Toán 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

3425

Toán 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MA-TRAN-DE-KTRA-GIUA-KY-1-2021-2022-MON-TOAN-K10.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Toán 11

Cập nhật ma trận mới ngày 04/11/2021

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MTRAN-KTRA-GIUA-HK1-2021-2022-TOAN-Khối-11.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Toán 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MA-TRAN-DE-KTRA-GIUA-KY-1-2021-2022-MON-TOAN-K12.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]