Trang chủ Phần mềm - Tiện ích TayNguyenKey – Chương trình hỗ trợ gõ chữ các dân tộc thiểu...

TayNguyenKey – Chương trình hỗ trợ gõ chữ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

10964

► TayNguyenKey là chương trình duy nhất hiện nay hỗ trợ gõ tiếng dân tộc thiểu số theo mã Unicode. TayNguyenKey chạy trên các hệ điều hành: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Và đây là phiên bản 1.0.

► TayNguyenKey là tên viết tắt của đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu hoàn thiện chương trình hỗ trợ xử lý chữ viết của một số dân tộc thiểu số Tây Nguyên bằng phần mềm TayNguyenKey.

► TayNguyenKey hỗ trợ gõ chữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo bảng mã Unicode, VNI-Win và Vietware-X.

► TayNguyenKey là một giải pháp mới để gõ chữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên trên máy tính. Sử dụng TayNguyenKey bạn có có thể chữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên: Êđê, Jarai, Bana, Sédang, M’nông và Kơho trong các phần mềm ứng dụng như: MS Word, MS Excel, MS Access… cũng như các phần mềm ứng dụng khác Paint Shop, PhotoShop,…

TayNguyenKey là tên viết tắt của đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu hoàn thiện chương trình hỗ trợ xử lý chữ viết của một số dân tộc thiểu số Tây Nguyên bằng phần mềm TayNguyenKey.

► Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh DakLak.

► Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học & Công nghệ tỉnh DakLak

► Cơ quan phối hợp: Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.

► Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Y Ghi Niê

► Các thành viên tham gia: KS.Võ Ngọc Hiệp, Thạc sĩ Trần Cát Lâm…

TayNguyenKey là một chương trình hỗ trợ để gõ chữ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, dựa vào các bộ gõ tiếng Việt hiện nay như Unikey, Vietkey… Để sử dụng được chương trình gõ chữ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, bạn cần gõ theo 2 kiểu gõ sau:

Tải về TayNguyenKey: