Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp...

Thông báo về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

36
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC YÊU CẦU HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2011-2012

Cho đến ngày 13 tháng 4 năm 2012, vẫn còn 32 học sinh chưa hoàn thành các khoản thu nộp đầu năm và 217 học sinh chưa đóng tiền học phí ôn tập học kỳ 2, 2011-2012.

Cụ thể:

1. Về các khoản thu đầu năm: (có danh sách kèm theo)

2. Về học phí ôn tập học kỳ 2: (có danh sách kèm theo)

Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012, nhà trường yêu cầu phụ huynh, học sinh hoàn tất các khoản thu nộp trong khoảng thời gian từ ngày 16/4 đến 21/4/2012.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh MinhTải về file này: (truy-thu-2011-2012.xls, 18KB)

Danh sách các học sinh chưa hoàn thành các khoản thu: