Trang chủ Tags Danh sách kiểm tra bù

Danh sách kiểm tra bù

DSHS kiểm tra bù bài kiểm tra giữa HK1 và cuối HK1 năm học...

Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ 13h15' ngày 04/01/2021 Phòng kiểm tra:Khối 10, 11: kiểm tra phòng 11 (phòng lớp 12B11); Khối 12:...

Danh sách học sinh khối 10, 11, 12 dự kiểm tra bù các bài...

Thời gian kiểm tra: 7h00', thứ 6 ngày 14 - 12 - 2018Kiểm tra bổ sung tại: Phòng Hội đồng nhà trường