Trang chủ Tags Hướng dẫn kiểm tra

Hướng dẫn kiểm tra

Một số quy định về kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Một số quy định về kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Hướng dẫn kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012

Hướng dẫn kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012