Trang chủ Tags Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm

SKKN Toán – Thầy Hà Duy Nghĩa – Đề tài: Phát triển tư duy...

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020Lĩnh vực: Toán học Tác giả: Thầy Hà Duy Nghĩa Đề tài: Phát triển tư duy học...

Kết quả xếp loại sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục và đào tạo...

DANH SÁCH XẾP LOẠI SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2019-2020 (Kèm theo Quyết định số 243 /QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2020) ĐƠN VỊ: THPT NGÔ...

Hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016

Hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016
dienbienphu

Thiết kế và sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học môn lịch...

- Để thiết kế một BTNT, qua đó giúp học sinh nắm được, lĩnh hội được nội dung chính, những sự kiện cơ bản của một bài, chương hay của một khóa trình lịch sử người dạy phải biết thiết kế bài tập.