Trang chủ Đề thi - Đáp án Ma trận đề Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1...

Ma trận đề Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

5074

Khối 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MA-TRAN-DE-SINH-10-KT-GIUA-KY-I-NAM-2021.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Khối 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MA-TRAN-DE-SINH-11-KT-GIUA-KY-I-NAM-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Khối 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MA-TRẬN-SINH-12-KIỂM-TRA-GIỮA-KÌ-I-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]