Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa...

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

1059

Địa 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/ĐÁP-ÁN-ĐỊA-10-GIỮA-KỲ-I-2021-22.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem các mã đề Địa 10: https://drive.google.com/drive/folders/1WBjkk8mpN7uXAje2MVOTtu2XevUZX6aE?usp=sharing

Địa 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-DIA-11-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem các mã đề Địa 11: https://drive.google.com/drive/folders/1wA_iQvDqwR6_YN0kt_3YyZ2dYrg34PPe?usp=sharing

Địa 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-DIA-12-KTRA-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem các mã đề Địa 12: https://drive.google.com/drive/folders/1BiiPNf7nPKUmZT9BVv4nQ12bvdDrMSHq?usp=sharing