Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10...

Đề và đáp án kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2023-2024

2892

Học sinh xem điểm tại bảng tin nhà trường hoặc tại trang tra điểm: http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Đề Văn

Đáp án Văn

Đề Toán

Đáp án Toán

Đề Anh 401

Đề Anh 402

Đáp án Anh