Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Kết quả, danh sách học sinh đạt điểm thi cao và phổ...

Kết quả, danh sách học sinh đạt điểm thi cao và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

1328

DSHS thi đạt điểm cao

Xin chúc mừng các em !

Toán

Phổ điểm môn Toán toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy có 1.003.372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỉ lệ 0.012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217,093 (chiếm tỉ lệ 21.64%).

Văn

Phổ điểm môn Ngữ văn toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Năm nay có 1.008.239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 92 (chiếm lệ 0.009%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 73,622 (chiếm 7.3%).

Anh

Phổ điểm môn Tiếng Anh toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Có 876,102 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.45 điểm, điểm trung vị là 5.2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.2 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 192 (chiếm 0.022%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 392,784 (chiếm 44.83%).

Vật lí

Phổ điểm môn Vật lí toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Có 327.188 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6.57 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 23 (chiếm 0.007%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 48,379 (chiếm 14.79%).

Hóa học

Phổ điểm môn Hóa học toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Năm nay có 328.117 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.74 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 14 (chiếm 0.004%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38,375 (chiếm 11.7%).

Sinh học

Phổ điểm môn Sinh học toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Có 324,625 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 6.39 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.5 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 36 (chiếm 0.011%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33,754 (chiếm 10.4%).

Lịch sử

Phổ điểm môn Lịch sử toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Kỳ thi năm nay có 683.447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.03 điểm, điểm trung vị là 6.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.75 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm 0.006%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,237 (chiếm 24.91%).

Địa lí

Phổ điểm môn Địa lí toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Có 682.134 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.15 điểm, điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 112 (chiếm 0.016%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 91,073 (chiếm 13.35%).

GDCD

Phổ điểm môn Giáo dục công dân toàn quốc (nguồn Báo Tuổi trẻ):

Có 565.452 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8.29 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.0 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 26 (chiếm 0.005%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,492 (chiếm 0.97%).