Trang chủ Đề thi - Đáp án Ma trận đề Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1...

Ma trận đề Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

3806

Ma trận đề Vật lí 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/Ma-trận-đề-giữa-họckỳ-I-VẬT-LÝ-10-năm-học-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Ma trận đề Vật lí 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/Ma-trận-đề-giữa-họckỳ-I-VẬT-LÝ-11-năm-học-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Ma trận đề Vật lí 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/Ma-trận-đề-giữa-học-kỳ-I-VẬT-LÝ-12-năm-học-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]