Trang chủ Tags Khối 12

Tag: Khối 12

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lý,...

Tải về đề Vật lí: https://drive.google.com/file/d/1QTxoNhyDkSmvByvGtZePAH-eeteNx_zF/view?usp=sharingTải về đề Hóa học: https://drive.google.com/file/d/1cc_1tEx0QguweXFtNN5Cf6_OceaDDBRx/view?usp=sharingTải về đề Sinh học: https://drive.google.com/file/d/1gXDi5O0SaCR3PiKksCQLOpc6gLUF_yDI/view?usp=sharingCác em học sinh xem lại bài làm của mình ở link...

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lịch...

Tải về đề Lịch sử: https://drive.google.com/file/d/1A2KUNTaQiob7sOHJ8cAhPXQNvx0JrlT3/view?usp=sharingTải về đề Địa lí: https://drive.google.com/file/d/17g0piP8RV2_nx9H25l9MHclARrvkF-SW/view?usp=sharingTải về đề GDCD: https://drive.google.com/file/d/1-AUiCLojUfzventFxzpChySGAxNu6yLu/view?usp=sharingCác em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:https://drive.google.com/drive/folders/1GBK-02LUhcikm04K0deWh2FA78u6j9gL?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (T....

Tải về đề Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1x3coSEGb4Hq11e_Q30hXcaXY99KNBP9T/view?usp=sharingTải về đề Toán: https://drive.google.com/file/d/1j4RLOysnQmY8PvAhDTxSznZ2sXdx-3U2/view?usp=sharingCác em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:https://drive.google.com/drive/folders/16SkBFRyeXOQvGG_K8_d78Xfn_--JJc1Q?usp=sharing 

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1 lần...

Tải về đề Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/11ycbz3-hFSufop7H3pnPTAmte4-VrLsv/view?usp=sharingTải về đề Hóa học: https://drive.google.com/file/d/131dgbdpwud9VlY7tsdjZyoY-t3Wz9rZY/view?usp=sharingTải về đề Giải tích: https://drive.google.com/file/d/1_eFGFKYlx1gxj-BzGNgdyserKTZprOG_/view?usp=sharingNhận xét về bài làm: Một vài học sinh vẫn còn tô sai SBD...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1 lần...

Tải về 26 mã đề Vật lí: https://drive.google.com/file/d/1_IaF3jmUg6UtJgviXRc-r5QfGrFiIzh1/view?usp=sharingTải về 26 mã đề Hình học: https://drive.google.com/file/d/1ZbTGAlfv9EQ3yoVMM0xlFD135ej9Kr24/view?usp=sharingNhận xét về bài làm:Còn một số học sinh ghi và tô...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1 lần...

Tải về 27 mã đề Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1j1lALniPSR9LMLlM6qAR4sq7ojUcoz0P/view?usp=sharingTải về 27 mã đề Hóa học: https://drive.google.com/file/d/166OyPU_cZ5vNwWbkem9VU1x3MY5zav87/view?usp=sharingTải về 27 mã đề Giải tích 12: https://drive.google.com/file/d/15RTrTE5L2R13v9jXmOtDhKK9kCbUoSib/view?usp=sharingCác em xem lại bài...

Đề & Đáp án Văn 12, lớp 12C3,4 (bài viết số 2), hk1, 2011-2012

Đề & Đáp án Văn 12, lớp 12C3,4 (bài viết số 2), hk1, 2011-2012

Đề & Đáp án Văn 12, lớp 12C3,4,5 (bài viết số 1), hk1, 2011-2012

Đề & Đáp án Văn 12, lớp 12C3,4,5 (bài viết số 1), hk1, 2011-2012

Đáp án Toán, Lý, Hóa (Khối A) chính thức của Bộ GD&ĐT kỳ thi...

Đáp án Toán, Lý, Hóa (Khối A) chính thức của Bộ GD&ĐT kỳ thi ĐH 2011

Đề & Đáp án Vật lý 12, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Vật lý 12, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011