Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1 lần 3 (T. Anh, Hóa học, Giải tích) – tuần 15, ngày 28/11/2018

1083

Bài làm

Nhận xét về bài làm: Một vài học sinh vẫn còn tô sai SBD và mã đề, ví dụ:

  • P26 – 120154 Nguyễn Văn Hùng: Tô sai quy cách mã đề.
  • P29 – 120233 Huỳnh Nhất Nam: Ghi và tô sai SBD 110233
  • P29 – 120244 Hoàng Thị Thu Ngọc: Tô sai mã đề 024 là 204
  • P31 – 120269 Nguyễn Thị Quỳnh Như: Tô sai SBD 020269.
  • P33 – 120320 Phạm Thị Quỳnh: Tô sai SBD 020320.
  • P34 – 120360 Nguyễn Thanh Thái: Không tô mã đề.
  • P34 – 120364 Nguyễn Thị Thu Thảo: Tô sai mã đề 000
  • P38  – 120444 Bùi Quang Trung: cố tình tô đen góc định vị, gây trở ngại cho quá trình chấm.
  • P39 – 120481 La Thị Hạ Vi: Tô sai SBD 020481.
  • P40 – 120502 Phạm Thị Hải Yến: Tô sai SBD 110502.

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1Of2D-gFTSRFzXAY0Gx5gzT7mr7A1c4uJ?usp=sharing