Trang chủ Tài liệu học tập Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1...

Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1 lần 3 (T. Anh, Hóa học, Giải tích) – tuần 15, ngày 28/11/2018

803

Bài làm

Nhận xét về bài làm: Một vài học sinh vẫn còn tô sai SBD và mã đề, ví dụ:

  • P26 – 120154 Nguyễn Văn Hùng: Tô sai quy cách mã đề.
  • P29 – 120233 Huỳnh Nhất Nam: Ghi và tô sai SBD 110233
  • P29 – 120244 Hoàng Thị Thu Ngọc: Tô sai mã đề 024 là 204
  • P31 – 120269 Nguyễn Thị Quỳnh Như: Tô sai SBD 020269.
  • P33 – 120320 Phạm Thị Quỳnh: Tô sai SBD 020320.
  • P34 – 120360 Nguyễn Thanh Thái: Không tô mã đề.
  • P34 – 120364 Nguyễn Thị Thu Thảo: Tô sai mã đề 000
  • P38  – 120444 Bùi Quang Trung: cố tình tô đen góc định vị, gây trở ngại cho quá trình chấm.
  • P39 – 120481 La Thị Hạ Vi: Tô sai SBD 020481.
  • P40 – 120502 Phạm Thị Hải Yến: Tô sai SBD 110502.

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1Of2D-gFTSRFzXAY0Gx5gzT7mr7A1c4uJ?usp=sharing